INFORMACJE PODSTAWOWE - REJESTRACJA - FOTOKRONIKA - KARTY HISTORII - WSPOMNIENIA


„Niby nic a tak to się zaczęło” śpiewała Halina Kunicka w swoim wielkim przeboju z 1970r.  

Z takim samym sentymentem dziś wspominają niektórzy początki Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku – szkoły, która związana jest z ściśle z pięćdziesięcioletnią  już historią naszego miasta.

                Zaczęło się skromnie. 19 sierpnia 1959r. Minister Przemysłu Ciężkiego powołał do życia Zasadniczą Szkołę Zawodową dla Pracujących w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Świdniku. Od 1 września tego roku rozpoczęło w niej naukę 99 uczniów – młodych, około 20-letnich pracowników wytwórni. Lekcje z przedmiotów teoretycznych odbywały się początkowo w jednopiętrowym budynku, znajdującym się na terenie WSK,  w dwóch salach na pierwszym piętrze, a zajęcia warsztatowe na parterze. Nauka trwała 3 lata i odbywała się przez 6 dni w tygodniu – 3 dni zajęć teoretycznych i 3 dni zajęć warsztatowych.

                To jednak było za mało. Dynamiczny rozwój zakładu wymagał zatrudnienia coraz większej liczby wykwalifikowanych robotników. Szkoła rozpoczęła dwufazowy nabór, dzięki czemu WSK mogło zatrudniać absolwentów 2 razy w ciągu roku – w styczniu i czerwcu. Rozwój szkoły wymagał nowych rozwiązań technicznych. W 1966 r. przystosowano pomieszczenia  warsztatowe na nowe sale lekcyjne. WSK przekazało na potrzeby warsztatów szkolnych nowy budynek , dzięki czemu powierzchnia warsztatów wzrosła z 80 m2 w 1959 r. do 1800 m2 w 1965 r.

                Takie rozwiązania wystarczyły jednak na kilka lat. Zapotrzebowanie na naukę było tak duże, że w 1970 r. Minister Przemysłu Maszynowego powołał pierwsze Technikum Mechaniczne dla Pracujących na podbudowie szkoły zawodowej. 8 października 1970 r. szkołę przeniesiono  do odrębnego budynku, w którym mieści się ona do dziś. W kolejnych latach nauki tworzono technika mechaniczne zaoczne, dla dorosłych oraz młodzieżowe.

                W maju 1971 r. decyzją ministerstwa utworzono Zespół Szkół Technicznych. Od tej pory szkoła zaczęła kształcić nie tylko kadrę robotniczą ,lecz również wykwalifikowaną kadrę techniczną, z której wywodzi się liczna grupa świdnickich inżynierów. Wielu z nich po latach „odda dług” swojej szkole pracując w charakterze nauczycieli przedmiotów zawodowych – lotniczych i mechanicznych.

                Status zespołu szkół umożliwiał  otwieranie, w ciągu następnych lat,  nowych kierunków kształcenia , w zależności od potrzeb zmieniającego się rynku pracy. Od 1972 r. działało Liceum Zawodowe o profilu mechanicznym, wieczorowa szkoła zawodowa oraz wieczorowe technikum mechaniczne jak również Podstawowe Studium Zawodowe, kształcące na potrzeby OHP. W latach 90-tych szkoła poszerza swój profil kształcenia, dołączając kierunki o specjalnościach ekonomicznych. W 1996 r. utworzone zostaje Liceum Ekonomiczne, a w 1999 r. Technikum Ekonomiczne. Na szkolnych korytarzach pojawiają się dziewczęta,  szkoła zmienia swoje oblicze – stopniowo przestaje kojarzyć się wyłącznie z zawodami męskimi.

                9 czerwca 1997 r. Lubelski Kurator Oświaty przekazuje akt nadania imienia szkole, która otrzymuje nazwę Zespołu Szkół Technicznych im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku. Nowe tysiąclecie przynosi kolejną istotną zmianę. Na bazie ZST w 2000r. powstaje nowoczesna placówka oświatowa - Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej, która kontynuuje tradycje lotnicze i mechaniczne dawnej szkoły przyzakładowej, ale jednocześnie otwiera się na nowe wyzwania, dostosowując swoją ofertę edukacyjną do potrzeb rynkowych.

                W tym roku szkoła obchodzi 50 rocznicę swojego istnienia. Kilkanaście tysięcy absolwentów, kilkuset nauczycieli… Jak potoczyły się ich losy? Czy myślą o swojej szkole z sentymentem? Wielu z nich odnajduje się dziś na portalu „Nasza-Klasa”. Wspominają przyjaciół, nauczycieli, opowiadają sobie niezliczone historie zaczynające się od słów „A pamiętasz jak …”. Czasami ktoś rzuci pomysł:    „A może byśmy tak odwiedzili „stare kąty”?

                Okazją do spotkania po latach mogą być uroczyste obchody 50-lecia szkoły, które odbędą się 18 kwietnia 2009 r.. Program uroczystości oraz informacje o balu absolwentów podane są na stronie www.50lecie.com .

 

Beata Golacik

 

ORGANIZATOR: PATRONAT MEDIALNY: SPONSORZY:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2008 by PCEZ. All right reserved.